MENU
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

ZASTOSOWANIA W ORTOPEDII

PRP (platelet-rich plasma) jest często i skutecznie wykorzystywane w schorzeniach układu ruchu – medycynie sportowej, ortopedii i rehabilitacji.

Z pobranej własnej krwi pacjenta, w procesie aktywacji płytek, uwalniane są m. in. czynniki wzrostu, które przyspieszają regenerację tkanek miękkich oraz zrost kostny. Zestaw Dr. PRP NeoRegen do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) pozwala na skuteczniejsze gojenie, zwłaszcza poważnie uszkodzonych tkanek, w obrębie układu ruchu lub kiedy szczególnie istotna jest szybka jego regeneracja. Zabiegi z użyciem zestawu Dr. PRP można przeprowadzać zarówno śródoperacyjnie w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnie np. w prywatnym gabinecie lekarskim.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA Dr. PRP W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU:

 

Bibliografia:

1). Bernuzzi G et al. “Use of platelet-rich plasma in the care of sports injuries: our experience with ultrasound-guided injection.” Blood Transfus. 2014 Jan;12 Suppl 1; 2). Kenneth S. Lee et al. “Musculoskeletal Applications of Platelet-Rich Plasma: Fad or Future?” American Journal of Roentgenology 2011 Mar vol 196 no. 3; 3). Alsousou J. et al. “11 Prp Enhances The Maturity Of Healing Tendon Tissues In Acute Achilles Ruptures.” Br J. Sports Med 2014;48; 4). Alsousou J et al. “Effect of platelet-rich plasma on healing tissues in acute ruptured Achilles tendon: a human immunohistochemistry study” The Lancet vol. 385, Suppl 1, 2015 Feb; 5). Radice F et al. “Comparison of magnetic resonance imaging findings in anterior cruciate ligament grafts with and without autologous platelet-derived growth factors.” Arthroscopy 2010 Jan; 26(1).; 6). Mishra AK et al. “Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 patients.” Am J Sports Med. 2014 Feb;42(2); 7). Gosens T et al. “Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up.” Am J Sports Med. 2011 Jun;39(6); 8). Kon E. et al. “Platelet-rich plasma intra-articular injection versus hyaluronic acid viscosupplementation as treatments for cartilage pathology: from early degeneration to osteoarthritis.” Arthroscopy. 2011 Nov;27(11); 9). Kon E. et al. “Platelet-rich plasma: intra-articular knee injections produced favorable results on degenerative cartilage lesions.” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Apr;18(4); 10). Marissa J. Carter et al. “Use of Platelet Rich Plasma Gel on Wound Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis” Eplasty. 2011; 11: e38; 11). Kathleen M. Lacci et al. “Platelet-Rich Plasma: Support for Its Use in Wound Healing” Yale J Biol Med. 2010 Mar; 83(1); 12). Ting Yuan et al. “Autologous Platelet-rich Plasma Enhances Healing of Chronic Wounds.” WOUNDS Vol 21(10) 2009 Oct; 13). Guzel Y et al. “The biomechanical and histological effects of platelet-rich plasma on fracture healing.” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 23(5) 2015 May; 14). L Creaney et al. “Growth factor delivery methods in the management of sports injuries: the state of play.” Br J Sports Med  2008;42; 15). Monto RR „Platelet-rich plasma efficacy versus corticosteroid injection treatment for chronic severe plantar fasciitis.” Foot Ankle Int. 2014 Apr;35(4); 16). Donna Alderman et al. “Platelet Rich Plasma Prolotherapy For Rotator Cuff Tears: Case Challenge.” Practical Pain Management Vol. 12(8), 2012 Sep