MENU
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

STET CLEAN dezynfekcja

Przenośna STET CLEAN dezynfekcja

Pierwsze przenośne, automatyczne urządzenie do dezynfekcji głowicy stetoskopu, zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, dzięki działaniu ledowego promieniowania UV-C.

Zobacz więcej

Podręczna STET CUBE dezynfekcja

Pierwsze podręczne urządzenie do dezynfekcji głowicy stetoskopu, zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, dzięki działaniu ledowego promieniowania UV-C.

Zobacz więcej

System STET CLEAN: to 4x więcej niż tylko dezynfekcja stetoskopu:

ZAPOBIEGANIE

przeciwdziała i zapobiega przenoszeniu wirusów i bakterii przez zanieczyszczony stetoskop

ODKAŻANIE

eliminuje patogenne drobnoustroje poprzez fizyczne działanie promieni UV-C, bez użycia jakichkolwiek substancji chemicznych

PROSTOTA

promuje naturalną zmianę w codziennych procedurach oraz utrwalanie odpowiednich nawyków i praktyk higienicznych

EKOLOGIA

brak drażniących czy szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych ani toksycznych odpadów

zobacz video STET CLEAN

zobacz video STET CUBE

TECHNOLOGIA

PRZYDATNOŚĆ ZAWSZE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Pierwsze na świecie urządzenie zaprojektowane do automatycznej dezynfekcji głowicy stetoskopu, zapewniające pacjentom gwarancję bezpieczeństwa bakterio- i wirusologicznego dzięki działaniu ledowego promieniowania UV-C.

 

STETOSKOP JEST NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYM NARZĘDZIEM MEDYCZNYM NA ŚWIECIE

Mycie rąk oraz stosowanie jednorazowych rękawiczek i masek to powszechnie uznane i skuteczne postępowanie higieniczne. Mimo tego powszechnie znanego faktu, badania europejskie wskazują, że zaledwie 10-20% personelu czyści stetoskop przed użyciem u kolejnego pacjenta. Połowa personelu czyści znacznie rzadziej, wielu z tej grupy tylko raz w tygodniu.
Zagrożenie przenoszeniem chorób zakaźnych wzrasta zatem z każdym badanym pacjentem. Niewłaściwe czyszczenie membrany stetoskopu przyczynia się do zwiększenia ryzyka przekazywania patogenów między pacjentami, a w konsekwencji możliwość szerzenia zakażeń.

 

Zobacz więcej