MENU
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

POZOSTAŁE

pozostałe pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) pozwala na uzyskanie nawet 9-krotnej koncentracji płytek przy dwukrotnym wirowaniu, co pozwala na skuteczniejsze gojenie, zwłaszcza poważnie uszkodz.

Bardziej rozbudowany opis związany z ortopedią.