MENU
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

czynniki wzrostu lewa

Stosując zestaw do osocza bogatopłytkowego Dr.PRP, można w łatwy sposób przygotować wysoko skoncentrowany preparat PRP z niewielkiej ilości pobranej od Pacjenta krwi. Ampułki Dr.PRP są opatentowane i dzięki swojej budowie i zastosowanym rozwiązaniom, pozwalają odzyskać prawie wszystkie płytki, tym samym w pełni wykorzystać potencjał czynników wzrostu, które zawierają. Pobrana krew jest następnie odwirowywana celem separacji poszczególnych frakcji i wygodnej ekstrakcji koncentratu PRP. Po podaniu pacjentowi PRP, płytki krwi rozpoczynają intensywną pracę.

Odzysk 97% płytek krwi!

czynniki_wzrostu
Właściwa koncentracja płytek podawanego preparatu bezpośrednio przekłada się na efekty kliniczne, bez względu na objętość uzyskiwanego osocza. Zastosowanie systemu Dr.PRP pozwala zmniejszyć utratę płytek do mniej niż 3% i przy zastosowaniu rekomendowanych wirówek, uzyskać stężenia bliskie 2 mln PLT w mikrolitrze.